De Geëngageerde Muzikant

Als muzikant lid worden van een vereniging zoals de "Verenigde Vrienden” is niet hetzelfde als lid worden van een of andere bierclub. Samen musiceren vraagt maximale aanwezigheid, inzet en enthousiasme een heel jaar lang. Je laat uw collega-muzikanten toch niet in de steek?

We willen met onze vereniging vooruitgang boeken met een groep geëngageerde muzikanten.

Wat is een "geëngageerde muzikant"?

Geëngageerd heeft niets te maken met beginnend of gevorderd muzikant. Heel vaag uitgedrukt is een geëngageerd muzikant iemand die een heel jaar door zijn uiterste best doet om aan alle activiteiten deel te nemen en te ondersteunen.

Heel concreet vinden we dat een geëngageerd lid

  • een heel jaar alles in het werk stelt om op alle repetities aanwezig te zijn
  • er effectief in slaagt de afwezigheid te beperken tot maximaal 12 keer per jaar en in die gevallen altijd verwittigt vooraf
  • maximale inspanning doet om aan alle concerten deel te nemen
  • op evenementen van de vereniging ondersteuning biedt
  • moeite doet om alle evenementen te promoten bij familie, vrienden en kennissen

 

Zijn er uitzonderingen of “verzachtende omstandigheden”? Natuurlijk. Ploegenarbeid of ziekte zijn redenen om een repetitie te missen; "geen goesting" of "bij zo'n weer zit ik liever op een terras" niet. We gaan daar niet over discussiëren, gewoon gezond verstand.

Wat als ik niet aan deze criteria voldoe, word ik eruit gezet?

Uiteraard niet, je bent steeds welkom, altijd en overal. Voor je het weet ben je ook een geëngageerd lid.

Besluit: iedereen weet nu

  • wat van een geëngageerd lid verwacht wordt in de vereniging
  • dat we vooruit willen met die geëngageerde leden
  • dat déze mensen de resultaten van de inspanningen - hun inspanningen – toekomt
  • maar dat iedereen ten allen tijde steeds welkom blijft

 

Het bestuur zal bij elke organisatie, elke verandering of elke beslissing bovenstaande regel voor ogen houden. Op die manier trachten we te bouwen aan een vereniging met muzikanten, meer in aantal én meer geëngageerd.